Serviceavtale

 Noe av det viktigste vi kan tilby er en årlig serviceavtale, helst med tilsyn vår og høst.
At det er mange fordeler for huseier er det liten tvil om, i tillegg er det økonomisk fornuftig!

Periodisk tilsyn av taket:
 • Tekking (takstein, takplater, shingel, papp etc) Knust takstein og mønestein byttes ut, evt grundig kontroll av takplater eller shingel / papp (hull tettes)
 • Sjekk av gradrenne og skottrenne hvis montert
 • Alle gjennomføringer på taket
  Sjekk av pipe, luftehatt og evt. tetting av beslag
 • Takrenner / nedløp
  Takrenner renskes, nedløp og takrenner kontrolleres for utettheter og skader
 • Treverk
  Sjekk av råte i taksperrer, undertak, lekter og takskjegg
 • Kontroll av underlagspapp
Dette bør utføres minst en gang i året, men helst vår og høst.Vi gjør dette på to måter, alt etter hva kunden ønsker:
 1. Vi kontrollerer og skriver rapport, ingen utbedring.
 2. Vi kontrollerer, tar kontakt med Dem, forklarer omfanget og utbedrer feil og mangler med en gang.
Etter utført kontroll, og eventuelt utbedring, sender vi utfylt kontrollskjema.
Kontrollen blir utført når vi er i området. På denne måten blir det lavere kostnad for kunden.

Eiker Blikk AS

Ringeriksveien 120
3300 Hokksund

Postadresse
Ringeriksveien 120
3300 Hokksund

Tel: 9205 3932
Tel: 4813 5948
Mail: post@eikerblikk.no